Honlap neve
Szlogen kell ide.

MENÜ

Csak az tud élni, ki mindig nevet,
Kiből kicsordul minden szeretet
Kinek lelke élettől vidám,
A himnuszt zeng az ég hajnalán.
Ki minden könnyből virágot szakaszt,
Minden sziklából szivárványt fakaszt.
Az élet útján győztesen robog,
Csak az tud élni:
KI MINDIG MOSOLYOG"

You can take my hands but you wont take my life.
~ Foghatod a kezem, de az életem nem veheted el

The day when you slipped away was the day I found it wont be the same
~ A nap, mikor elmentél, volt az a nap mikor rájöttem arra, hogy semmi sem lesz már ugyanaz :(

" I hate it when you lie
I hate the way you’re always right.
I hate it when you make me laugh,
even worse when you make me cry.
I hate the fact that you didnt call,
and i hate it when you’re not around
But mostly I hate the way I don’t hate you,
not even close… not even a little bit…
not even at all.
~ Gyűlölöm ha hazudsz,
és azt is gyűlölöm, ha nem
Ha miattad nevetek,
vagy ha könnyes lesz a szemem.
Gyűlölöm, ha nem hívsz fel,
ha nem nézel felém,
És gyűlölöm, hogy nem gyűlöllek,
cseppet sem, szemernyit sem,
Nem gyűlöllek én. " /10 things I hate about you - részlet ^^ /


Everyone has a wild side - but me & my friends just prefer to make ours public!
~ Mindenkinek van egy vad oldala, csakhogy én a barátaimmal ezt publikussá is teszem xD

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Girls are like apples on trees.
The best ones are at the top of the tree.
The boys dont want to reach for the good ones because they are afraid of falling and getting hurt.
Instead, they get the rotten apples from the ground that arent as good, but easy.
The apples up top just have to wait for the right boy to come along,
the one whos brave enough to climb all the way to the top of the tree!
~ A lányok olyanok, mint az almák a fán.
A legjobb csajok a fa tetején vannak.
A fiúk viszont nem akarnak nyújtózkodni utánuk, mert attól félnek h közben leesnének & megsebeznék magukat.
Ehelyett beérik az alsóbb almákkal, akik ugyan nem annyira jók, de könnyű őket megszerezni.
A legfelső almáknak csak várni kell a megfelelő fiúra, aki elég bátor lesz ahhoz hogy felmásszon a fa tetejére értük ~ ÉRTED :)

Which hurts more? Thinking you should hate him or knowing that you dont?
~ Mi fáj jobban? Arra gondolni hogy utálnod kellene őt, vagy az hogy tudod, hogy ez nincs így?

I will not ever be too far away to feel you
~ Soha nem leszek túl messze ahhoz, hogy érezzelek

XOXO
You can take my hands but you wont take my life.
~ Foghatod a kezem, de az életem nem veheted el

The day when you slipped away was the day I found it wont be the same
~ A nap, mikor elmentél, volt az a nap mikor rájöttem arra, hogy semmi sem lesz már ugyanaz :(

" I hate it when you lie
I hate the way you’re always right.
I hate it when you make me laugh,
even worse when you make me cry.
I hate the fact that you didnt call,
and i hate it when you’re not around
But mostly I hate the way I don’t hate you,
not even close… not even a little bit…
not even at all.
~ Gyűlölöm ha hazudsz,
és azt is gyűlölöm, ha nem
Ha miattad nevetek,
vagy ha könnyes lesz a szemem.
Gyűlölöm, ha nem hívsz fel,
ha nem nézel felém,
És gyűlölöm, hogy nem gyűlöllek,
cseppet sem, szemernyit sem,
Nem gyűlöllek én. " /10 things I hate about you - részlet ^^ /

--------------------------------------------------------------------------------
Everyone has a wild side - but me & my friends just prefer to make ours public!
~ Mindenkinek van egy vad oldala, csakhogy én a barátaimmal ezt publikussá is teszem xD

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Girls are like apples on trees.
The best ones are at the top of the tree.
The boys dont want to reach for the good ones because they are afraid of falling and getting hurt.
Instead, they get the rotten apples from the ground that arent as good, but easy.
The apples up top just have to wait for the right boy to come along,
the one whos brave enough to climb all the way to the top of the tree!
~ A lányok olyanok, mint az almák a fán.
A legjobb csajok a fa tetején vannak.
A fiúk viszont nem akarnak nyújtózkodni utánuk, mert attól félnek h közben leesnének & megsebeznék magukat.
Ehelyett beérik az alsóbb almákkal, akik ugyan nem annyira jók, de könnyű őket megszerezni.
A legfelső almáknak csak várni kell a megfelelő fiúra, aki elég bátor lesz ahhoz hogy felmásszon a fa tetejére értük ~ ÉRTED :)

Which hurts more? Thinking you should hate him or knowing that you dont?
~ Mi fáj jobban? Arra gondolni hogy utálnod kellene őt, vagy az hogy tudod, hogy ez nincs így?

I will not ever be too far away to feel you
~ Soha nem leszek túl messze ahhoz, hogy érezzelek


--------------------------------------------------------------------------------

Theres nothing that compares to the way you make me feel inside
~ Semmi sem hasonlítható ahhoz ahogy irántad érzek <3

Acting like i lived too
though Im just a simple doll
in pretty dress sitting on a shelf
with vacant look and angular back
and numb smile
my distant look turns to nothing
and my porcelaine hearts shaking for your coming.
~ Úgy teszek, mintha élnék,
Pedig csak egy baba vagyok
a polcon ülve, szép ruhában,
üres szemmel, merev háttal,
érzéketlen mosolygással,
a távolba révedve lebénultan figyelek,
és jöttödre porcelánszívem megremeg.

Im no Barbie doll, Im not your baby girl, Ive done ugly things, and I have made mistakes / Garbage /
~ Nem vagyok Barbie-baba és nem vagyok az édi-bédi csajod, csúnya dolgokat tettem és hibákat követtem el

I have chosen this way: not to join a trend & not to follow a crowd - because its right for me!
~ Én választottam ezt az utat: nem csatlakozom a divathoz és nem követem a tömeget ... mindezt csak azért, mert nekem így jó! :)

There are 2 kinds of evil people: people who do evil stuff & people who see evil stuff but dont stop it!
~ Kétféle gonosz ember létezik: az egyik, aki gonosz dolgokat csinál, a másik, aki látja, hogy vki gonosz dolgokat művel de mégsem állítja meg őt ...

Its easier to go down a hill than up it but the view is so much better at the top!
~ Könnyebb lefelé menni egy hegyről mint felmenni, de a tetejéről mindig szebb a kilátás! :)

It seems no-one can help me now, theres no way out,
can you help me remember how to smile?
~ Úgy tűnik, senki sem tud segíteni, innen nincs kiút
emlékeztetnél rá, hogyan kell mosolyogni?

Guys are like buses ... another 1 will be along in 5 minutes :P
~ A pasik olyanok mint a buszok: 5percenként jön egy másik ^^"

Women are wiser than men because they know less but understand more
~ A nők bölcsebbek mint a férfiak, mert a nők kevesebbet tudnak, de több mindent értenek meg

God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece! :D
~ Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt ;)

still get lost in your eyes, it seems like i cant live a day without you
~ Még mindig elveszek a tekintetedben, úgy tűnik, egy napot sem tudok nélüled leélni

No matter how hard I try
Without your love I cant live
So in the end i close my eyes
and go to sleep with tears ..
~ Akármennyire is próbálom
a szerelmed nélkül élni nem tudok
így végül lehunyom a szemem
és elalszom a könnyeimmel

Im broken, Im alone, as days go by - my heart grows cold :(
~ Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl ..
Dont kiss in the backgarden - because love is blind, but the neighbours arent :D
~ Ne csókolózz a hátsó kertben - a szerelem ugyan vak, de a szomszédok nem! :DD

I used to wonder why God created you but then I realised even God makes mistakes
~ Azon tűnődtem, vajon Isten miért teremtett meg téged - aztán rájöttem, hogy még ő is hibázhat :P

Miracles happen everyday! Just change your perception of whats a miracle and youll see them all around you :) / Bon Jovi /
~ Minden nap történnek csodák, csak meg kell változtatnod magadban a "csoda" jelentését ... és látni fogod magad körül :)

Just because I dont like to fight, doesnt mean that I cant :P
~ Csakmert nem szeretek harcolni, nem jelenti azt, hogy nem is tudok :D

The greatest barrier to success is the fear of failur ...
~ A siker legnagyobb akadálya a kudarctól való félelem

To wish you were someone else is to waste the person you are!
~ Ha azt kívánod, bárcsak másvalaki lehetnél, elpocsékolod azt azt embert, aki vagy! (ez milyen igaz :)

I lost you once
and its all my fault,
if I could fix my mistake

you know, i would!
but theres nothing i can do ...
except say: I will always love you!
~ Egyszer már elveszítettelek,
és az csak az én hibám volt,
ha kijavíthatnám ezt a hibát
tudod, hogy megtenném!
de nem tehetek semmit ....
csak annyit mondhatok: örökké szeretni foglak!


Sometimes a loser win - dare to dream! / Paris Hilton /
~ Néha egy vesztes is nyerhet - merj álmodni!

" Live fast, love hard, die young! " / Janis Joplin /
~ Élj gyorsan, szeress nagyon, halj meg fiatalon!

Men are look like a fish: they have brain, but a dickey boss them!
~ A férfiak olyanok, mint a halak: van agyuk, de a farkuk irányítja őket :D

Real girls arent perfect - perfect girls arent real ...
Az igazi csajok nem tökéletesek, mert a tökéletes lányok nem igaziak :)

Be honest! (I never really liked you anyway)

~ Légy őszinte! (bár akkor sem foglak jobban kedvelni) ;P

All my life ive been waiting for you
to bring a fairy tale my way
~ Egész életemben vártam rád
hogy elhozd nekem a tündérmesét

Wisdom outweighs any wealth ... / Szophoklész /

~ A bölcsesség ellensúlyozza a vagyont ...

There are no original ideas,
there are only original people!

~ Nincsenek egyedi eszmék,
csak egyedi emberek ...

Life is something to do when u cant get to sleep ...
~ Az élet az a valami, amit akkor teszel, mikor nem alszol [ ×) ]

I know you love me,
youre just afraid of what others will think,
but why do I still love you?
Why cant I just let go?!
~ Tudom, hogy szeretsz,
és csak attól félsz, hogy mások mit fognak gondolni,
de akkor miért szeretlek még mindig?
Miért nem tudlak elengedni?

How the hell did we wind up like this
Why werent we able to see the signs?
Now the storys played out like this
Just like a paperback novel ...  /Nickelback - Someday/
~ Mi a francért így értünk véget?
Miért nem vettük észre a jeleket?
Most a történet így fejeződött be,
mint egy olcsó regény ...

Now I know what a fool Ive been but if you kissed me now I know youd fool me again /Wham!/
~ Most látom csak, hogy milyen bolond voltam, de ha megcsókolnál, tudom, hogy újra magadba bolondítanál

Now I look back on the time that we spent together and i play it over and over again,
but its too late ...

~ Visszaemlékszem arra az időre amit együtt töltöttünk, újra és újra lejátszom őket magamban,de már túl késő ...

Memories in my mind of the day that we met, u showed me things thatll never forget
~ Emlékek a fejemben arról a napról, mikor találkoztunk, olyan dolgokat mutattál nekem,amit sose fogok elfelejteni <3

I dont want to be anything other than what Ive been trying to be,
I dont want to be anything other just me! /Gavin DeGraw/
~ Nem akarok más lenni, mint ami eddig próbáltam lenni,
Nem akarok más lenni, csak ÉN!

I want to be remembered as a girl who always smile even when her heart is broken.
~ Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog, még akkor is, ha összetört a szíve ....

Its nice to be important, but its more important to be nice! / H. P. Baxxter/
~ Kedves dolog fontosnak lenni, de sokkal fontosabb hogy kedvesnek tartsanak :)

Wherever you go, whatever you need,
You know Ill always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear,
Just give me a call
And you know ...  Ill be here!
~ Bárhová mész és bármire lesz szükséged,
Tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned,
Csak hívj fel,
És tudod ... én ott leszek!

True love doesnt have happy ending, because true love never end!
~ Az igaz szerelem nem végződik boldogan, mert az igaz szerelemnek sosincs vége!

You can hold into something so tight
Youve already lost it :(
~ Magadhoz szorítasz valamit,
Amit már régen elvesztettél ...

The greatest thing in life is to find someone, who knows all your mistakes, and yet still sees the best in you :)
~ A legnagyszerűbb dolog az életben találni valakit, aki ismeri az összes hibádat, és mégis képes meglátni benned az összes jót :)

You can fall from the sky.
You can fall from a tree, but
the best way you fall is in love - with Me :D
~ Leeshetsz az égből
Leeshetsz egy fáról is, de
a legjobb mód, ahogyan eshetsz,
az a szerelembe esés velem XD

Gurls ... We fall for stupid boys, we make lots of dumb mistakes,
We like to act stupid and laugh really loud but us, Gurls, were really good at 1 thing:
staying strong ...
~ Csajok ... Hülye srácokba zúgunk bele, elkövetünk pár buta hibát,
Szeretjük megjátszani a hülyét és hangosan röhögni, de, mi, lányok, egy dologban vagyunk igazán jók:
erősnek maradni ...

Why cant I be that girl you talk to all friends about?
The one, that puts that gorgeous smile on your face,
The one that you wanna be with,
Why cant I be that girl ... ?
~ Miért nem lehetek az a lány, akiről a barátaiddal beszélsz?
Az egyetlen, aki mosolyt fest az arcodra,
Az egyetlen, akivel lenni akarsz,
Miért nem lehetek ÉN az a lány ... ?

The difference between genius and stupidity is that genius has its limits :D

~ A különbség a zsenialitás és a hülyeség között az, hogy a zsenialitás korlátolt :P

Anyone can make you smile,
Many people can make you cry, but

it takes someone really special
to make you smile with tears in your eyes :)
~ Akárki képes megmosolyogtatni,
Sokan tudnak sírásra késztetni, de
igazán különlegessé az tesz valakit, ha
megmosolyogtat - könnyekkel a szemedben :)

Some people never get beyond their stupid pride,
But you can see the real me inside and Im satisfied :)
~ Néhányan nem tudják félretenni azt a hülye büszkeségüket,
de te a valódi énemet látod, és ettől boldog vagyok :)
/ Paris Hilton /

Music can change the world because music can change the people ... / Bono /
~ A zene képes megváltoztatni a világot, mert a zene megváltoztatja az embereket! :)

Close your eyes, and youll see that youre really need!
~ Csukd be a szemed, és látni fogod azt, amire valójában szükséged van :)

You cant will until you are not afraid to lose! / Bon Jovi /
~ Nem nyerhetsz addig, amíg nem félsz veszíteni ...

Believe in yourself and your dreams. If you dont, who will?!
~ Higyj magadban és az álmaidban. Ha te nem hiszel, akkor ki fog?!

Being devil means never having to say sorry ...
~ Ördögnek lenni azt jelenti, hogy soha sem kérsz bocsánatot ×)

Life isnt easy, it will never be,
but you have got friends, and 1 of them is me!
So if you need a hand, just call my number,
coz you are my friend ... and i like you :)
~ Az élet nem könnyű, és sose lesz az,

de vannak barátaid, és én is egy vagyok ezek közül,
szóval ha szükséged van egy kézre, csak hívj fel,
mert a barátom vagy ... és kedvellek téged :)

Be yourself, your friends dont want anyone else!
~ Legyél önmagad, a barátaidnak nem kell más!

"There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle." Einstein
~ Kétféle módon élhetsz: élhetsz úgy, mintha csodák nem léteznének, de megélhetsz akár minden kis apróságot csodának! (szószerint fordítva elég erőltetett lenne, sztem így kifejező igazán :)

I may not be perfect,but its always me!
~ Lehet h nem vagyok tökéletes de legalább mindig önmagam vagyok ...

It wont rain all the time, the sky wont fall forever, your tears wont fall forever ...
~ Nem eshet örökké, az ég nem szakadhat le, a könnyeid nem hullhatnak örökké ...

Live every day as if it were your last then some day... youll be right!
~ Éld minden napodat úgy mintha az utolsó lenne, mert az egyik nap tényleg az lesz!

Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.
~ Megpróbálni elfelejteni valakit, akit szeretsz, olyan, mintha megpróbálnál emlékezni valakire, akit soha sem ismertél.

No tears, no fears, remember theres always tomorrow!
~ Nincs könny, nincs félelem - emlékezz, hogy mindig van holnap!

If you love something set it free,
If it comes back to you its yours, if it dosent it never was.
~ Ha szeretsz valamit engedd szabadon,
Ha visszatér hozzád, a tied, ha nem, akkor soha nem volt az.

All the magics gone, theres just a shadow of a memory
~ A varázslat elszállt és csak az emlékek árnyéka maradt meg

Why do the good girls always want the bad boys?! / No Doubt /
~ Miért akarják a jó lányok mindig a rosszfiúkat? ;P

If lovin you with all my heart its a crime ... Im guilty :D
~ Ha teljes szívemből szeretni téged bűn, akkor én bűnös vagyok ...

No matter what we go through, It dont matter what the haters say This love will have no risks~ Nem számít min megyünk keresztül,nem számít mit mondanak másokennek a szerelemnek nincs kockázata

Best friends arent the ones bailing you out of jail. Their the ones that are sitting next to you~ Nem azok a legjobb barátaid, akik megígérik, hogy kihoznak a börtönből ...  az igaz barátaid ott ülnek melletted :P

Our loves like the wind - I cant see it, but I can feel it ...
~ Szerelmünk olyan mint a szél - nem látom, de érzem! / Szerelmünk lapjai

Life is too short! Kiss slowly, laugh insanely, love truely, and forgive quickly.
~ Az élet túl rövid ... csókolj lassan, nevess őrülten, szeress igazán és bocsáss meg gyorsan

In life there are 3 things that shouldnt be broken: Toys, Glass & Hearts.
~ Az életben 3 dolog van, amit nem lehetne összetörni: a játékok, az üveg & a szívek ... :(

Its so hard to tell everyone i dont love him when hes the only one i will ever love ...
~ Annyira nehéz azt mondani valakinek, hogy nem szeretem őt, miközben ő az egyetlen akit valaha is szeretni fogok ...


Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it :)
~ A boldogság olyan, mint a csók - meg kell osztanod valakivel hogy élvezd :P

Live your life & love every second of it :)
~ Éld az életed, és szeresd minden percét!

We must remember that tomorrow comes after the dark
So you will always be in heart, with unconditional love / 2Pac
~ Emlékeznünk kell arra, hogy a sötétség után eljön a holnap,
örökké szívembe zártalak, feltétlen szeretettel

In the middle of the night i can feel your heartbeat next to mine,
feels like im dreaming but im not sleeping
~ Az éjszaka közepén érzem a szívverésed az enyém mellett,
olyan, mintha álmodnék, pedig nem is alszom <3

You cant be old & wise if you were NeVeR young and crazy :)
~ Nem lehetsz öreg és bölcs anélkül, hogy valaha ne lettél volna fiatal és őrült <3

The past is like a broken mirror.
If you try to put the pieces together, you can cut yourself
~ A múlt olyan, mint egy eltört tükör.
Ha megpróbálod összeilleszteni a darabjait, megvághatod magad

Theres a bond between us that hasnt been broken yet
and the feelings between us will never disappear
~ Van köztünk egy kötelék ami még nem szakadt szét,
ezek az érzések köztünk sosem fognak elmúlni

Never explain! Your friends dont need it - your enemies wont believe you anyway!
~ Sose magyarázkodj ... a barátaidnak nem kell, az ellenségeid meg úgyse fogják elhinni :)

Life isnt fair, just fairer than death ...
~ Az élet nem fer, csak igazságosabb a halálnál ... ×)

" Peace cannot be kept by force - it can only be achieved by understanding "
~ " A béke nem tartható meg fegyverekkel, csak megértéssel érhetjük el " / Einstein

A life without love is like a sunlit garden when the flowers are dead.
~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy napsütötte kert, ahol a virágok elhervadtak ...

Just be happy! I can sit in my corner, but your life is too valuable to waste it!
~ Csak légy boldog! Én ülhetek a sarokban, de a te életed túl értékes ahhoz, hogy elvesztegesd!

As I turn back I hear your cries calling me
I hear you screaming my name...
~ Ahogy visszafordulok, hallom ahogy a kiáltásod engem hív,
hallom ahogy a nevem sikítod..

I gaze out the window
This cold winter’s night
At all of the twinkling lights
Alone in the darkness
Remembering when you were mine
~ Kinézek az ablakon
A hideg téli éjszakába,
Mindenhol csillogó fények
Egyedül a sötétségben
Emlékszem arra, amikor az enyém voltál

We arent immortal, so we gotta take care of our souls ... / PoTC /
~ Nem vagyunk halhatatlanok - vigyáznunk kell a lelkünkre ...

Asztali nézet