Honlap neve
Szlogen kell ide.

MENÜ

Ha a nő szeret, folyvást szeret. A férfinak közben egyéb dolga is van

A nők minden korban és minden nemzeteknél egyformán szerettek és szeretnek. Ők a szerelem igazi művészei és mesterei. Számukra ez az élet egyetlen célja. Szerelmük mindig egészséges, mindig tökéletes és emellett mindig reális.

A férfi gyakran megunja a szerelmet. A nő mindig csak a szeretőjét unja meg.

Tetszeni, ez a nők hivatása és egyetlen kötelessége, mert hiszen csak ezen a réven hódíthatják meg a férfiakat. Más út számukra nincs, mint a külsőjük csinosítása, kendőzése és felöltöztetése. Az a nő, aki nem hiú, nem becsüli meg ezt az egyetlen természetes tőkéjét, hasonló a rossz kereskedőhöz, aki portékájának nem viseli gondját, sőt azt romlani hagyja.

A legtöbb nő nem az erős támadásnak esik áldozatul, hanem a gyönge ellenállásnak.

Az asszonyt semmi sem téríti vissza férjéhez annyira, mint az a házasságtörés, amelyben csalódott.

Minden ember más-más lény kinek-kinek a szemében. S ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy ugyanaz az asszony sohasem volt két férfié.

A férfi tüstént megvallja szerelmét, de sokáig habozik, amíg megmondja, hogy nem szeret többé. A nő a fordítottja ennek.

A nő azt akarja, hogy ok nélkül, "miért" nélkül szeressék: nem azért, mert szép vagy jó, vagy kedves, vagy művelt, vagy elmés, hanem azért, mert olyan, amilyen.

Ha a férfi többé-kevésbé mindig csalódik a nőben, az azért van, mert megfeledkezik arról, hogy nem egészen ugyanazon a nyelven beszélnek, s hogy a szavaknak, kivált az érzelmi kérdésekben, számukra más-más súlyuk és más-más értelmük van.

 

A nőnek nincs meg a kellő képessége arra, hogy csupán akaratának a megerőltetésével, gyökeresen eltörölje annak a képét, aki sokáig lenyűgözte. Egy másikkal kell helyettesítenie. Nem rombol, hanem egymásra illeszt. Amikor a második kép nagyobb és szélesebb az elsőnél, s emebből semmi sem látszik többé, akkor minden jól van. Ez a feledés. Amikor kisebb nála, s a réginek a szélei kilátszanak alóla, akkor hiába minden: ez a lelkifurdalás.

A szerelemben a nő attól születik meg, amit kap, a férfi pedig abba hal bele, amit ad

Az a férfi, akit valamely nő, ha bármily kevéssé is, de szeretett valaha, s ez a szerelem se nem számításon, se nem érdeken alapult, örökké lekötelezettje neki, s akármit is tesz majd érte, sosem tehet annyit, amennyit emez őérette tett.

Időnként elgondolkodom azon, vajon tényleg illenek-e egymáshoz a nők és a férfiak. Talán jobb lenne, ha csak szomszédok lennének, és időnként átugranának egymáshoz

Egy leány szívét félelemmel tölti el, ha egy fiatalember magától értetődőnek veszi a szerelmét és arra sosem vesz fáradságot, hogy viszont-szerelméről biztosítsa.

Asszonyok fülükkel, férfiak szemükkel szeretnek.

A szerelmes asszonytól minden jó várható és minden rossz kitelik

A hűtlen nő, ha az érdekelt férfi annak tudja, csupán hűtlen; ha hűségesnek hiszi, akkor hitszegő.

Az asszony mindent eltitkolhat, csak szerelmét nem.

Az asszony olyan kedveskedéseket használ csalétkül, amelyek látszólag a szellemből és a szívből fakadnak. A férfi belekap a horogba s nem talál mást, csak szerelmet.

Őrült minden asszony, aki titkolt szerelmet táplál keblében, mert az ilyen titkolt, viszonzatlan szerelem fölemészti életét.

 

Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni, Ádám fejéből vette volna. Ha rabszolgájává, a lábából. Ámde oldalából vette, mert élettársává, egyenlő párjává akarta.

Mindnyájunknak, férfiaknak és nőknek egyaránt, megvan a magunk párja a szerelmi örömhöz. Sokszor csak későn akadunk rá. Némelyek sohasem.

A férfi sorsa a nő.

Férfinál minden érzemény gondolat, asszonynál minden gondolat érzemény, ez a nagy különbség a két nem között.

Asztali nézet